¿Qui sóc?

BC Biel Consulting, Innovació per a un millor envelliment és una marca pròpia de Stephan Biel i els seus col·laboradors, amb més de 30 anys d’extensa experiència internacional en el sector d’atenció i serveis centrada en les persones (Empreses / Universitat / Hospital / Residència / SAD / R + D + I).

Stephan Biel treballa com a assessor i formador d’innovació en gerontologia social, i atenció centrada en la persona.

Capacitat d’organització i de treball amb autonomia. Ús de metodologies aplicades a la planificació i control de projectes. Flexibilitat per aconseguir solucions òptimes d’acord amb les necessitats i estratègies de les tasques.

Amb iniciativa i compromès amb les tasques de projectes.

Facilitat de relació interpersonal a tots els nivells organitzatius. Qualificació i capacitat per liderar, coordinar i motivar equips de treball i alta competència social. Motivació per ampliar i desenvolupar coneixements professionals i personals i treball en equip.

Creatiu i innovador, amb alt sentit de responsabilitat i clara orientació a la qualitat de servei i atenció del client.

Què fa Biel Consulting?

BC Biel Consulting ofereix assessorament estratègic que facilita
la innovació per a un millor envelliment.

Per poder complir la meva visió oferir un servei de qualitat i d’innovació d’acord amb les exigències del perfil SILVER, col·laboro amb entitats i professionals que aporten un valor afegit. Entenc la consultoria com un servei holístic i integral, que ofereix solucions que siguin sostenibles, vendibles i orientats al mercat.

  • Impuls solucions sostenibles i amigables amb l'envelliment:
    • Productes i serveis que comprenen i satisfan la demanda i expectatives actuals i futures dels nous perfils d'usuaris.
    • Entorns normalitzats, per a sentir-se com a casa, facilitadors i amigables amb l'envelliment.
    • Models de negoci que aprofiten les oportunitats que ofereix el canvi demogràfic i el creixent i benestant silver market i que porten al creixement desitjat i la diferenciació de la competència.
  • Aplico les eines necessàries i aporto els insights obtinguts darrere més de 30 anys d'experiència, 12 com a soci fundador i gerent en Tioman & partners, acumulada a nivell internacional en els àmbits sanitari, gerontologia social, TIC, qualitat, estratègia, innovació i creativitat.