Silver market (Silver Economy): Reptes i oportunitats

No es perdi aquesta oportunitat de creixement.

Davant el repte del Silver Market, sorgeix l’oportunitat per al desenvolupament de solucions a mida, com entrenaments amigables per a un millor i actiu envelliment, o la creixent necessitat de garantir la permanència segura de les persones grans a la seva llar.

Per això s’utilitzaran solucions que compensin els canvis físics i socials relacionats amb l’edat.

Cal transmetre als potencials clients el conjunt de beneficis derivats de l’ús de les noves tecnologies i serveis del mercat, i que s’estan desenvolupant per satisfer la seva demanda i necessitats.

El valor afegit és el de crear un entorn òptim per a una vida el més autònoma possible.

Oportunitat de satisfer la demanda i créixer

Tots aquests reptes desafiadors ofereixen interessants oportunitats de creixement per a les empreses que volen satisfer aquesta demanda i desenvolupar solucions adequades a les necessitats del “Silver Market” com ara entorns amigables per a un millor, actiu i saludable envelliment.