Que fem?

BC Biel Consulting ofereix assessorament estratègic que facilita la innovació per a un millor envelliment.

*La marca MAX i el disseny del vestit modular de simulació d’edat s’utilitzen amb el permís i llicència del propietari Volkswagen AG.

Assessorament i formació

  • Proves i validació de productes i serveis pel mercat Silver amb el vestit simulador d’edat MAX.
  • Sensibilització i millora en l’atenció cap a les persones grans amb el vestit simulador d’edat MAX.
  • Assessorament en la implementació d’una Atenció Centrada en la Persona. (Llegir més)
  • Anàlisi i millora dels llocs de Treball dels empleats 50 +.
  • Assessorament per a crear entorns favorables per a la gent gran (Senior co-housing).
  • Anàlisi i exploració del mercat específic “SILVER” i de l’oferta de productes i serveis actuals.
  • Definició d’un nou model de negoci orientat al mercat sènior, en particular al col·lectiu LGTB.
  • Organització de viatges Geroassistencials