L’atenció centrada en la persona

L’Atenció Centrada en la Persona (ACP, PCC en les seves sigles en anglès) es basa en una sèrie de principis i criteris, com, per exemple, els drets fonamentals, la individualitat, l’autonomia i el projecte de vida de cada persona. L’ACP es un model que permet als diferents professionals implicats en la prestació de serveis a la gent gran, realitzar l’atenció des d’una visió holística, que respecta les seves voluntats i desitjos, promovent la seva autonomia i l’empoderament per garantir i millorar la seva qualitat de vida.

Avantatges i beneficis de l’ACP per...

La persona

 • Gaudir mes del menjar
 • Disminució de l’alimentació amb xeringues
 • Disminució de les caigudes
 • Dormir millor
 • Millora de la participació i de l’interès per les activitats
 • Percebre i gaudir la possibilitat d’elecció
 • Identificar aficions i activitats significatives per a la persona que fins a la data havien passat desapercebudes
 • Major interacció social
 • ….

La família

 • Empoderament de la família. S’estimula la seva participació i implicació en la cura i presa de decisions
 • Increment de les visites
 • Passar més temps amb el familiar
 • Millorar la qualitat i accessibilitat de la informació

Els cuidadors professionals

 • Major implicació en les tasques
 • Facilitar el treball en equip
 • Compartir decisions
 • Facilitar la planificació
 • Major desenvolupament d’iniciatives i de capacitats
 • Major desenvolupament personal i professional
 • ….

la organització

 • Personal d’atenció directa millor format i més motivat
 • Potenciar el desenvolupament d’iniciatives i capacitats del personal auxiliar
 • Sensació global de “millor funcionament” del centre
 • Millora del clima laboral
 • Menor nombre de queixes de les famílies
 • ….

Els cuidadors professionals

 • Major implicació en les tasques
 • Facilitar el treball en equip
 • Compartir decisions
 • Facilitar la planificació
 • Major desenvolupament d’iniciatives i de capacitats
 • Major desenvolupament personal i professional
 • ….

Els nostres serveis en relació amb l’ACP

 • Anàlisi de la situació actual (Model assistencial, torns de treball, implicació de la persona, família i entorn, arquitectura, motivació del personal, ús de noves tecnologies).
 • Supervisió tècnica durant el procés de canvi de cultura cap a un nou paradigma en la assistència.
 • Sensibilització del personal a través de tallers grupals interdisciplinaris.
 • Implementar un mètode per l’avaluació de la planificació de l’atenció centrada en la persona, basat en la bona pràctica (La visita del equip integral).
 • Assessorament en el redisseny arquitectònic i de l’ambient per promoure l’empoderament i el benestar.