Residència La Font i Vellsolà

servei integral basat en atenció centrada en la persona

1. Situació de partida
Residència amb Centre de Dia.
Objectiu: Posar-se al dia en noves tendències i les necessitats i exigències de les noves generacions de persones grans. Innovar per poder oferir serveis integrals a les persones a casa seva.

2. Actuacions
Definició de perfils d’usuaris, de familias i d’escenaris d’ús
Realització d’enquesta qualitativa.
Desenvolupament d’una Guia d’implementació d’Atenció Centrada en la Persona..

3. Resultats
Atenció Centrada en la Persona i nous serveis: Atenció Telefònica 24H, Oferta de Serveis a Domicili, l’empoderament de l’Usuari: Programes Padrí i Professor d’Idiomes.

Creació de grup intern d’innovació. Canvis arquitectònics i redisseny d’espais mitjançant ambients casolans i normalitzats.