Ardiagnostic

identificació i validació de nou nínxol de mercat

1. Situació de partida
Servei d’anàlisi de nivells de confort i control de la qualitat de l’aire a l’interior d’edificis de la regió de l’Algarve.
Objectiu: Explorar les possibilitats d’oferir el seu servei al segment de la gent gran i persones amb dificultats respiratòries.

2. Actuacions

  • Anàlisi del servei, la cartera de clients i la posició competitiva.
  • Identificació del nínxol de mercat i noves oportunitats de negoci.
  • Desenvolupament del concepte i de prototips.
  • Enquesta i validació.

3. Resultats

  • Identificació d’un nou sector de població al qual oferir un nou producte i servei innovador i atractiu.
  • Recomanacions d’oportunitats de negoci, de partenariat i de finançament extern.